Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint vásárló (fogyasztó) az eskuvoitablak.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a honlapon értékesített szolgáltatások nem minősülnek egészségügyi szolgáltatásnak. A megrendeléssel Ön elfogadja, hogy az átadott ismeretanyagot kizárólag saját felelősségére – az ellenjavallatokra vonatkozó információ figyelembe vételével – alkalmazhatja.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

Üzemeltetői adatok

 • Cégnév: Makai Márk EV.
 • Székhely: 2234 Maglód, Gábor Áron utca 21/3
 • Adószám: 68967994-1-33
 • Nyilvántartási szám: 52507539
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elektronikus elérhetőség: info@eskuvoitablak.hu
 • Telefonos elérhetőség: +36 703212364
 • Számlaszám: 
 • Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Bíróság

Illetve

 • Cégnév: Makai-Rácz Tamara EV.
 • Székhely: 2234 Maglód, Gábor Áron utca 21/3
 • Adószám: 59373669-1-33
 • Nyilvántartási szám: 57393984
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elektronikus elérhetőség: info@eskuvoitablak.hu
 • Telefonos elérhetőség: +36 709477606
 • Számlaszám: 
 • Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Bíróság

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: Rackhost Zrt., www.rackhost.hu

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Esküvői dekorációk, ajándéktárgyak vásárlása, és dekorációk bérlése

Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek. A webáruházban megjelenített képek felhasználása szigorúan TILOS! A képek felhasználása jogi következményeket vonhat maga után.

Rendelési információk

A megjelenített termékek a Webáruházon keresztül illetve emailben leadott rendeléssel rendelhetőek meg.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak nem tartalmaznak 27 %-os ÁFA-t, az üzemeltető egyéni vállalkozó, és alanyi adómentes.

Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

Ha a rendelés folyamán hibás adatot adott meg (értsd: félre gépelt) vagy csak lemondaná azt, kérjük írjon az info@eskuvoitablak.hu e-mail címre

A rendelés menete

 1. Ajánlatkérés
 2. Megrendelés
 3. Számlázás
 4. Számla rendezése
 5. Kiszállítás

Minden termékünk egyedileg készül, így nincs lehetőség a termékek Kosárba helyezésére, és online automatikus rendelés leadására.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a megrendelés elküldésével Önnek fizetési kötelezettsége keletkezik. A megrendeléssel Ön kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt termék ellenértékét a szolgáltató részére megfizeti. 

Megrendelése visszaigazolásával Ön és Szolgáltató közötti szerződés létrejön. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyet Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig köteles megőrizni. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre. Szolgáltató magatartási kódex hatálya alá nem tartozik.

A megrendelés elküldésével Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelés feldolgozását követően a szolgáltató a szolgáltatást megkezdje.

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8-16 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésre, de ha az a munkaidő lejárta után történik, csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés. Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje, a visszaigazolástól számítva 4-5 hét. 

A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjának fizetésének módja

A megrendelt termék fizetésének módja

 • Banki előre utalással történő teljesítés: elküldjük a kiállítot teljes vagy előleg számlát, melyen szerepelni fog a fizetéshez szükséges bankszámlaszámunk, hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában a számla sorszámára. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, visszaigazoljuk a beérkeztét, és a megrendelés véglegessé válik (Bankszámlaszámunkat az üzemeltetői adatok között is megtalálja.)
 • Utánvétes fizetésre nincs mód, mivel minden termékünk egyedileg készül.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.  Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Házhozszállítás díjszabása

 • Posta:
 • GLS:
 • Foxpost:

Szállítási határidő

Raktáron lévő termékek esetében a megrendelés teljesített állapotától számított 1-8 munkanap, abban az esetben, ha a termék nincs raktáron 4-5 hét. Pontos szállítási határidőkért keressen fel minket elérhetőségeink bármelyikén.

Házhoz szállítási információk

A webáruházunk által kapott megrendeléseket a Posta, Foxpost vagy GLS futárszolgálat futárai kézbesítik. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra között. Szállítási címként célszerű olyan címet megadni, ahol a most megjelölt napszakban a futárt folyamatosan fogadni tudják.

Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a szállítás és visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.

Áruházunk működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő esetleges további kérdések esetén az üzemeltető adatai között megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. Amennyiben a fogyasztó él az elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt kurzust azonnali hatállyal felfüggesztjük a felhasználói fiókon.

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni.

Szavatosság, felelősségkorlátozó nyilatkozatok

Kellékszavatossági igénnyel kizárólag a megvásárolt termék esztétikai hibája esetén élhet (pl. sérült termék, stb.) A legtöbb termék előzetes látványterv alapján készül, így utólag erre vonatkozóan kellékszavatossági igény nem nyújtható be. 

A kellékszavatossági igény érvényesítésére vonatkozó tájékoztatásunkat itt éri el. 

Fa alapanyagú termékekre vonatkozó rendelkezések

A honlapon értékesített termékekre Önt elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény kellékszavatossági jogai illetik meg az alábbiakban részletezettek szerint – Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (jogtar.hu)

Minden esetben őrizze meg a termékre vonatkozó számlá(ka)t, mert a jótállásra vonatkozó jogok a számlával. A termékek különösen akkor minősülnek hibásnak, ha nem használhatók rendeltetésszerűen, nem felelnek meg a átadott leírásnak. A termékek honlapon szereplő képei csak tájékoztató jellegűek, adott esetben a termék nem lényegi tulajdonságaiban eltérhet a képen látottaktól.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék az Ön részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • rendeltetésellenes használat okozta
 • víz érte
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fából készült termékek nem ütésállóak. Az anyag sajátosságai miatt törés esetén a rendeltetésellenes használat okkal feltételezhető, ami kizárja a jótállást. A jótállási határidő a termék átvételének napjával kezdődik. Jótállás esetén Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:173. § (2) bekezdése alapján a 6:159-167. §-aiban meghatározott kellékszavatossági jogok illetik meg. A fentiek értelmében hibás termék esetén Önt az alábbi jogok illetik meg:

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével Önnek okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényi feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha Önnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a fenti esetek bármelyikén a cserére nincs lehetőség, 8 (nyolc) napon belül visszatérítjük a Termék Ön által igazoltan megfizetett vételárát. Kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a. Ha a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, aránytalan többletköltségtől függetlenül kicseréljük a terméket feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kérjük, hogy a termék csomagolását 3 munkanapig őrizze meg. Reklamáció esetén a terméket csomagolással és kiegészítésekkel együtt küldje vissza részünkre.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kellékszavatossági igényeit a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

Panaszok intézése

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adatai között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Hatósági cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488-21-31

 

Adatkezelés

Az üzemeltető a webáruház a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben amennyiben az alvállalkozója számára (Például: futárszolgálat), a megrendelés kézbesítéséhez ez szükséges.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatók. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése, illetve a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban.

A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el.