A Makai Márk EV. (2234 Maglód, Gábor Áron utca 21 fsz.3) továbbiakban: „Szervező”) nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal és az Instagrammal, azt a Facebook és Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot és Instagramot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. 

A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. 

A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A játék időtartama

2023. 06.29. 11:00 – 2023. 07. 16. 20:00.

A játék menete

A játék a Facebookon történik. Az Esküvői Táblák Facebook és Instragram oldalán ( https://www.facebook.com/eskuvoitablak, https://www.instagram.com/eskuvoitablak/) a Játékosok a 2023.06.29-én 10:00-kor megjelent rögzített poszt alá “Jelölhetik be barátaikat”.

A Szervező a játék lezárulta után, 2023. 07. 16-án 11 órakor egy 20.000 Ft értékű dekoráció bérlés kupont sorsol ki a játékosok között. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés után a sorsolás időpontját későbbi időpontban tartsa meg. 

A nyerteseket a sorsolástól számított 24 órán belül, minden esetben a hozzászólást beküldő Facebook profilon keresztül, Facebook privát üzenetben a Szervező értesíti.

Sorsolás és értesítés

A nyertest Facebook és Instragramon privát üzenetben a Szervező értesíti, majd a nyereményt pedig személyesen (Maglód/Budapest megbeszélés szerint) van lehetőség átvenni. A nyeremény 3 hónapon belül váltható be, és átruházható.

Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és érvényes, nyilvános Facebook felhasználói fiókkal rendelkezik.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói. 

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. 

A játék idő előtti befejezése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen.

Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is. Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.